Queryz (queryz) wrote,
Queryz
queryz

nổi hứng bất chợt...

nhìn cái trang LJ nó đóng mốc đóng meo mà thấy thương quá, chắc phải trưng dụng làm gì đó thôi, là gì thì chờ xem đã, nhưng chắc cũng chỉ liên quan tới trai  :))))
Tags: life
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments